טאפינג eft להרבה אוכל

תשוקה לעוד ועוד ועוד

לעשות איתי את הסרטון הבא בכמה סבבים שוב ושוב. אחרי כל כמה סבבים לבדוק מהי הרמה של התשוקה לעוד ועוד אוכל.

אחרי שעשית את הסרטון השני כמה וכמה פעמים רק אז לגשת לשלישי.