התמכרויות שונות

נזכיר שהתמכרות היא בסך הכל הרגל.
הרגל שעומד בשני תנאים: הוא מזיק לי, ואני לא מצליחה לשלוט בו או להפסיק אותו.
שיטת הגמילה שלנו מתאימה לגמילה מהתמכרויות שונות.
התמכרות לאכילה או התמכרות לעישון הן השכיחות ביותר אך בעולם שבו אנו חיים, ובלחץ שבו אנחנו נתונים, מתפתחות כל הזמן התמכרויות. למעשה אפשר להגיד (בזהירות) שכמעט כל אחד מאיתנו מכור למשהו, יותר או פחות.
אם אין צורך קיומי בהרגל הזה ניתן להפסיק אותו לחלוטין והגמילה מהרגל כזה אפשרית.
הגמילה שלנו מתבצעת תמיד ב 2 פגישות וב 3 שלבים. גם לאחר הגמילה תקבלו תמיכה ומענה על כל שאלה. 

דוגמאות להתמכרויות שונות: 
התמכרות לקולה זירו ולקולה,
התמכרות לקפה,
טריכוטלומניה תלישת שערות,
כסיסת ציפורניים,
התמכרות למסכים או לפייסבוק,
התמכרות להימורים

הגמילה שלנו מתאימה רק למצבי בהם האדם מתפקד, עובד, מנהל חיי חברה וחיי משפחה תקינים.

הגדל טקסט
הגברת ניגודיות